Số kí hiệu Số ký hiệu: 3476/UBND-VP
Trích yếu V/v chấn chỉnh việc tiêm không đúng đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện
Nội dung
Ngày tạo 22/09/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :