Số kí hiệu Số ký hiệu: 3478/UBND-NN&PTNT
Trích yếu V/v uỷ quyền thực hiện việc cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm, thuỷ sản đủ điều kiện ATTP
Nội dung
Ngày tạo 22/09/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :