Số kí hiệu Số ký hiệu: 992/TTYT-YTCC
Trích yếu V/v đôn đốc thực hiện đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid - 19
Nội dung
Ngày tạo 22/09/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :