Số kí hiệu Số ký hiệu: 3428/UBND-VHTT
Trích yếu V/v tăng cường sử dụng nhóm Zalo trong công tác chỉ đạo, điều hành, trao đổi, xử lý thông tin và quan tâm “Tổ Covid cộng đồng Vĩnh Phúc” phục vụ phòng, chống dịch Covid-19
Nội dung
Ngày tạo 20/09/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :