Số kí hiệu Số ký hiệu: 2520/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định về việc áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Nội dung
Ngày tạo 13/09/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :