Số kí hiệu Số ký hiệu: 3337/UBND-KT&HT
Trích yếu V/v thực hiện Văn bản số 7807/UBND-CN3 ngày 07/9/2021 cảu UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý việc tuyển dụng, quản lý công nhân trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19
Nội dung
Ngày tạo 13/09/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :