Số kí hiệu Số ký hiệu: 3333/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện Công điện số 1118/CĐ-TTG ngày 07/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Nội dung
Ngày tạo 13/09/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :