Số kí hiệu Số ký hiệu: 3295/UBND-VP
Trích yếu V/v triển khai thực hiện Thông báo số 226/TB-UBND ngày 02/9/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nội dung
Ngày tạo 09/09/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :