Số kí hiệu Số ký hiệu: 3300/UBND-VP
Trích yếu V/v triển khai thực hiện Thông báo số 342-TB/HU ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Dương
Nội dung
Ngày tạo 09/09/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :