Số kí hiệu Số ký hiệu: 3290/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện QĐ 2433/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh v/v Ban hành Quy chế hoạt động của các chốt kiểm soát dịch, bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Nội dung
Ngày tạo 08/09/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :