Số kí hiệu Số ký hiệu: 28/BC-NN&PTNT
Trích yếu V/v sẵn sàng ứng phó với mưa lớn vão bão CONSON
Nội dung
Ngày tạo 08/09/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :