Số kí hiệu Số ký hiệu: 257/TB-UBND
Trích yếu B Về vệc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng đang làm việc tại trụ sở HĐND&UBND huyện Tam Dương
Nội dung
Ngày tạo 08/09/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :