Số kí hiệu Số ký hiệu: 3285/UBND-TCKH
Trích yếu Về việc báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2021
Nội dung
Ngày tạo 08/09/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :