Số kí hiệu Số ký hiệu: 3269/UBND-TP
Trích yếu V/v triển khai việc ký cam kết tuân thủ các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan
Nội dung
Ngày tạo 07/09/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :