Số kí hiệu Số ký hiệu: 3253/UBND-VP
Trích yếu V/v thành lập, công bố và quản lý cơ sở lưu trú dành cho lái xe, phụ xe trên địa bàn huyện
Nội dung
Ngày tạo 06/09/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :