Số kí hiệu Số ký hiệu: 3217/UBND-KT&HT Số ký hiệu: 3217/UBND-KT&HT
Trích yếu Vv hướng dẫn triển khai thực hiện phần mềm kê khai thông tin giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa và bổ sung chức năng cập nhật lại thông tin về hành trình và người trên phương tiện, cập nhật giấy xét nghiệm SARS-CoV-2
Nội dung
Ngày tạo 01/09/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :