Số kí hiệu Số ký hiệu: 1992/CV-BCĐCOVID-19
Trích yếu Thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 57/TB-VPCP ngày 23/3/2021
Nội dung
Ngày tạo 30/03/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :