Số kí hiệu Số ký hiệu: 677/UBND-VP
Trích yếu Vv đôn đốc thực hiện Ký số, sử dụng văn bản điện tử (lần 4).
Nội dung
Ngày tạo 23/03/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :