Số kí hiệu Số ký hiệu: 1065/UBND-VX1
Trích yếu V/v thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủyVĩnh Phúc tại Thông báo số 141-TB/TU ngày 17/02/2021.
Nội dung
Ngày tạo 24/02/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :