Số kí hiệu Số ký hiệu: 06/HĐPHPBGDPL-CV
Trích yếu V/v phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10; triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021
Nội dung
Ngày tạo 09/02/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :