Số kí hiệu Số ký hiệu: 314/UBND-NV
Trích yếu Về việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức
Nội dung
Ngày tạo 08/02/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :