Số kí hiệu Số ký hiệu: 278/UBND-VP
Trích yếu V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 209/KH-UBND của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025;
Nội dung
Ngày tạo 03/02/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :