Số kí hiệu Số ký hiệu: 263/UBND-VHTT
Trích yếu V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezoneđẩy mạnh cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh
Nội dung
Ngày tạo 03/02/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :