Số kí hiệu Số ký hiệu: 255/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021
Nội dung
Ngày tạo 03/02/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :