Số kí hiệu Số ký hiệu: 736/UBND-VX1
Trích yếu Tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, giải trí trên địa bàn tỉnh (HỎA TỐC)
Nội dung
Ngày tạo 02/02/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :