Số kí hiệu Số ký hiệu: 704/UBND-VX1
Trích yếu Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tại Văn bản số 241-CV/TU ngày 29/01/2021 (hỏa tốc)
Nội dung
Ngày tạo 29/01/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :