Số kí hiệu Số ký hiệu: 233/UBND-NN&PTNT
Trích yếu V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật
Nội dung
Ngày tạo 29/01/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :