Số kí hiệu Số ký hiệu: 165/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tại Văn bản số 209-CV/TU ngày 13/1/2021
Nội dung
Ngày tạo 26/01/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :