Số kí hiệu Số ký hiệu: 161/UBND-NN&PTNT
Trích yếu V/v chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quyết định đầu tư dự án hỗ trợ có mục tiêu thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí NTM
Nội dung
Ngày tạo 25/01/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :