Số kí hiệu Số ký hiệu: 152/UBND-VP
Trích yếu V/v tham mưu, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Ban thường vụ Tỉnh ủy giao năm 2021
Nội dung
Ngày tạo 22/01/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :