Số kí hiệu Số ký hiệu: 132/UBND-VP
Trích yếu V/v phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Nội dung
Ngày tạo 22/01/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :