Số kí hiệu Số ký hiệu: 02/CT-UBND
Trích yếu Chỉ thị về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021
Nội dung
Ngày tạo 19/10/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :