Số kí hiệu Số ký hiệu: 2485/UBND-VP
Trích yếu V/v triển khai thực hiện Văn bản số 7811/UBND-TH1 ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nội dung
Ngày tạo 19/10/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :