Số kí hiệu Số ký hiệu: 2463/UBND-TCKH
Trích yếu V/v rà soát, báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
Nội dung
Ngày tạo 14/10/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :