Số kí hiệu Số ký hiệu: 2442/UBND-VP
Trích yếu V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nội dung
Ngày tạo 13/10/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :