Số kí hiệu Số ký hiệu: 2363/UBND-VHTT
Trích yếu V/v treo băng rôn tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025
Nội dung
Ngày tạo 02/10/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :