Số kí hiệu Số ký hiệu: 2323/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 337/TBVPCP ngày 21/9/2020
Nội dung
Ngày tạo 30/09/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :