Số kí hiệu Số: 2340/UBND-NN&PTNT
Trích yếu V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng
Nội dung
Ngày tạo 30/09/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :