Số kí hiệu Số ký hiệu: 2298/UBND-VHTT
Trích yếu V/v đúc chuông đồng tại chùa Hoàng Vân xã Hoàng Đan
Nội dung
Ngày tạo 28/09/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :