Số kí hiệu Số ký hiệu: 2292/UBND-VHTT
Trích yếu V/v tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
Nội dung
Ngày tạo 24/09/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :