Số kí hiệu Số ký hiệu: 2291/UBND-VP
Trích yếu V/v triển khai thực hiện Quyết định 35/2020/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nội dung
Ngày tạo 24/09/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :