Số kí hiệu Số ký hiệu: 7145/UBND-VX1
Trích yếu V/v xử lý sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới tại tỉnh Vĩnh Phúc
Nội dung
Ngày tạo 21/09/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :