Số kí hiệu Số ký hiệu: 2148/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện thông báo kết luận kiểm tra giải quyết TTHC
Nội dung
Ngày tạo 14/09/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :