Số kí hiệu Số ký hiệu: 122/KH-UBND
Trích yếu KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025
Nội dung
Ngày tạo 03/08/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :