Số kí hiệu Số ký hiệu: 02/CĐ-PCTT
Trích yếu Công điện số 02/CĐ-PCTT hồi 16 giờ ngày 31/7/2020
Nội dung
Ngày tạo 03/08/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :