Số kí hiệu Số ký hiệu: 1787/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo 151/TBUBND ngày 28/7/2020
Nội dung
Ngày tạo 31/07/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :