Số kí hiệu Số ký hiệu: 5626/UBND-VX1
Trích yếu Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Nội dung
Ngày tạo 28/07/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :