Số kí hiệu Số ký hiệu: 1761/UBND-VP
Trích yếu V/v rà soát, lập danh sách các trường hợp từ Đà Nẵng về huyện Tam Dương từ 13/7/2020 trở lại đây
Nội dung
Ngày tạo 28/07/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :