Số kí hiệu Số ký hiệu: 1746/UBND-VP
Trích yếu V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính phủ
Nội dung
Ngày tạo 27/07/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :