Số kí hiệu Số ký hiệu: 1708/UBND-VHTT
Trích yếu V/v thực hiện công văn số 682/SVHTT&DLQLDS ngày 20/7/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nội dung
Ngày tạo 23/07/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :